Priligy

Priligy är en receptbelagd behandling för för tidig utlösning. Det försenar ejakulationen och kan öka sexuell tillfredsställelse hos män som finner att de kommer för snabbt. Effekten av Priligy varar i upp till fyra timmar efter att tabletten tagits. Det kan nästan dubbla längden på samlag och hjälper män att få bättre kontroll över när de ejakulerar.

Du behöver recept för att köpa Priligy. Använd vår diskreta och bekväma service för att få både recept och medicin online. När du lägger din beställning måste du fylla i ett kort online frågeformulär. Vår läkare kommer att granska dina uppgifter och godkänna en lämplig behandling.

Hur tar Priligy tagits?

Priligy tabletter måste sväljas hela med en drink vatten. Du ska dricka minst ett helt glas vatten när du tar en tablett. Tabletten kan tas med eller utan mat. Den aktiva substansen dapoxetin tar ungefär en timme att träda i kraft, så du måste tillåta tid för att den ska fungera innan du har sex. Effekten av Priligy kommer att ligga i upp till fyra timmar, därför bör du ta Priligy en till tre timmar innan du tror att du ska ha sex. Du bör inte dricka alkohol under denna tidsperiod, eftersom alkoholkonsumtion ökar risken för biverkningar som yrsel och svimning. Ta inte Priligy mer än en gång var 24: e timme.

Den vanliga Priligy dosen är 30 mg. Om du känner att standarddoseringen inte hjälper dig, kan din läkare kunna öka den till upp till 60 mg.

Att ta Priligy kan påverka din koncentrationsförmåga såväl som din syn. Det kan också orsaka biverkningar som yrsel och sömnighet. Om du upplever några av dessa biverkningar får du inte köra bil eller använda maskiner på grund av ökad risk för olycka och skada. Du bör dricka mycket vatten under din behandling, eftersom detta kommer att bidra till att förhindra biverkningar.

Vad innehåller varje Priligy-tablett?

Varje Priligy tablett innehåller 30 mg till 60 mg av den aktiva ingrediensen dapoxetin (beroende på dosering). Ytterligare ingredienser inkluderar mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, järnoxid svart (E172) och järnoxidgult (E172).

Be the first to comment

Leave a Reply